Zapisz się do newslettera.
Powiadomimy Cię o uruchomieniu platformy.
Zapisz się

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych RODO informujemy, że
[ rozwiń ]
Administratorem Danych Osobowych podanych przez Panią/Pana jest Ironman Inspiration Ltd. z siedzibą w Londynie, 85 Great Portland Street (first floor), W1W 7LT London. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji w celu otrzymywania informacji handlowych oraz w celach marketingowych etc. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach wymienionych powyżej do chwili odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, adres poczty elektronicznej contact@ironmaninspiration.com
Klikając przycisk wyślij wyrażasz zgodęna otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez Ironman Inspiration Ltd, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Jest to równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu świadczenia usługi Newsletter
Klikając przycisk wyślij wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych RODO. Jesteś świadomy/ma, iż podanie swoich danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Sign up for the newsletter
We will notify you about launching the platform.
SIGN UP

According to the General Regulation on the Protection of Personal Data GDPR, we inform that the Administrator of Personal Data which you have provided is Ironman Inspiration Ltd. with its registered office in London, 85 Great Portland Street (first floor), W1W 7LT London. Your personal data will be processed for correct implementation in order to receive commercial information and for marketing purposes etc. You have the right to inspect your data and correct it, transfer it, raise an objection, withdraw consent, limit processing or delete. You also have the right to lodge a complaint with the Supervisory Body. Your data will be processed for the purposes mentioned above until your consent is revoked or opposition to the processing of data. If you have any questions, please contact our Data Protection Officer, email address contact@ironmaninspiration.com
By clicking the submit button you agree to receive commercial information sent from Ironman Inspiration Ltd to the e-mail address provided in the form, in accordance with the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services (OJ of 2002, no. 144, item 1204 as amended). This is tantamount to reading and accepting the Regulations for the provision of the Newsletter service
By clicking the submit button, you consent to the processing of your personal data for marketing purposes, in accordance with the General Regulation on the Protection of Personal Data. You are aware that giving your personal data is voluntary. You have the right to access your data and correct it.

Robert Karaś

Robert Karas

Champion and world record holder in the Triple Ironman Triathlon

Robert Karas is the current world champion in the Triple Ironman distance – swimming 11.4 km, cycling 540 km, running 126.6 km (three marathons). He’s also set the world record in the German Lensahn with a result of 30 hours, 48 minutes and 57 seconds. There were 50 participants who took part in that race, and Robert beat the previous record by nearly an hour.

Before the Lensahn competition, Robert quoted Catalonian long-distance runner, high altitude skier, mountain cyclist, and duathlonist Kilian Jornet Burgada on his Facebook: “ The time to suffer has come, the time to fight has come, the time to win has come.”

Robert dedicated that competition to the most needy and encouraged his supporters to donate to various charity organizations.

In 2019, Robert set the world record in the double ironman triathlon with a result of 18:44:38.

Robert’s Achievements

,,Dare to be great, be powerful, beyond measure.” - Marianne Williamson
  • 1st place IUTA World Championship Panevezys Ultra Triathlon, Lithuania 2019 (7,6-320-84,4) 18:44:38 – world record

  • 1st place Ironcat l’Ampolla, Spain 2019 (3.8-180-42,2) – 8:13:43 Poland’s record

  • 1st place World Championship Triple Ultra Triathlon Lensahn, Germany 2018 (11.4-540-126,6) 30:48:57  – world record

  • 1st place Catalan Championship Ironcat l’Ampolla, Spain 2017 (3.8-180-42,2) – course record

  • 1st place World Cup Double Ironman, Emsdetten, Germany 2017 (7.6-360-84,4) 19:44:42 – world record

  • 1st place Cologne Triathlon Weekend, Cologne, Germany 2017 (3.8-180-42,2)

  • 1st place Ocean Lava Tri Santa Cruz, Tenerife 2016 (1.9-90-21,1) 3:48:57 – course record

  • 1st place Polskaman Triathlon Wolsztyn 2015 (3.8-180-42,2) – Poland’s record

  • 1st place Firefighter World Championship Challenge Roth Germany 2015 (3.8-180-42,2)

  • 1st place Polish Senior Championship in Bydgoszcz 2014 (3.8-180-42,2)

Facebook